Skogsbruk

Skogsfakta

Hedlanda Gård bedriver ett hållbart skogsbruk.

Hållbar utveckling handlar om:

  • Ekonomisk hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

Snabbfakta

  • Total areal ca 550 ha
  • Produktiv skogsmark ca 440 ha
  • Inägomark ca 50 ha
  • Tall ca 67%
  • Gran 24%
  • Löv och ädellöv 9%


Skogsbruk


Fastigheten omfattar ca 440 ha produktiv skogsmark. Trakten är för Mälardalen typisk godslandskap där öppen jordbruksmark växlar med större sammanhängande skogsområden. Inägomarken kantas av lövbestånd med inslag av ek, medan skogsmarken är talldominerad.


Enligt reglerna för FSC- certifiering skall minst 5% av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som NO (Naturvård- Orört) eller som NS (Naturvård- Skötsel). På fastigheten har totalt ca 65 ha eller ca 15% klassats som naturvård.

Trakten är en gammal kulturbyggd, rikt på minnen från gamla tiders liv och markanvändning. Det finns bara ett registrerat fornminne, men ett flertal kulturmiljövärden I form av torpruiner, stengärdesgårdar.